Lög foreldrafélags Borgarhólsskóla

 
1.gr. Félagið heitir Foreldrafélag Borgarhólsskóla. Heimili þess og varnarþing er á Húsavík.
2.gr. Félagsmenn eru foreldrar og forráðamenn nemenda skólans.
3.gr.

Félagsgjöld eru kr. 1500 á hverja fjölskyldu nemenda á hverju skólaári. Félagsgjöld eru innheimt í byrjun september ár hvert. Félagsgjöldum skal varið til eflingar skólastarfsins og velferðar og aðbúnaðar barna í skólanum, til eflingar fræðslu til nemenda og foreldra auk annarra verkefna í þágu heimilis og skóla. Stjórn félagsins er heimilt að leita fjárstuðnings hjá félagsmönnum til annarra afmarkaðra verkefna. Stjórnin tekur ákvörðun um fjársöfnun sem efnt er til á vegum félagsins.

4.gr. Tilgangur félagsins er að vinna að heill og hamingju nemenda skólans og styrkja skólastarfið í hvívetna.
5.gr.

Foreldrar hverrar bekkjardeildar velja sér árlega tvo fulltrúa úr sínum hópi. Hlutverk þeirra er að skipuleggja félagsstarf bekkjardeildarinnar fyrir veturinn. Stjórn félagsins skal stuðla að vali fulltrúa fyrir bekkjardeildir.

6.gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok apríl ár hvert. Til hans skal boðað með minnst viku fyrirvara. Eftirfarandi dagskrá skal tekin fyrir:

a) skýrsla stjórnar.

b) reikningar félagsins.

c) kosning í skólaráð skv. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.

d) kosning stjórnar.

e) kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.

f) önnur mál.

7.gr. Stjórn félagsins skal skipuð sex fulltrúum úr hópi foreldra, sem ekki eru jafnframt starfsmenn skólans. Allir foreldrar eru kjörgengir og öllum foreldrum er heimilt að bjóða sig fram eða tilnefna fulltrúa í stjórn. Stjórnin skiptir með sér verkum.
8.gr. Stjórnin skal semja starfsreglur sem unnið er eftir.
9.gr. Stjórn félagsins skal halda minnst þrjá fundi á hverju starfsári. Skólastjóri og einn fulltrúi kennara hafa seturétt á stjórnarfundum félagsins og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.
10.gr. Verði félagið lagt niður renna eigur þess til Borgarhólsskóla.
11.gr.

Lögum þessum má aðeins breyta með einföldum meirihluta á aðalfundi félagsins enda hafi lagabreytingar verið kynntar í aðalfundarboði.