Skimanir

Í Borgarhólsskóla eru lagðar fyrir skimanir til að meta námslega, félagslega, 
tilfinningalega og heilsufarslega stöðu nemenda og leita vísbendinga um 
erfiðleika á þeim sviðum.

1. bekkur

 • Lesskimun fyrir 1.bekk (október)
 • Lífsstílsmat hjá skólahjúkrunarfræðingi.

2. bekkur

 • Lesmál lesskilningur (í apríl).
 • Stafsetning 20 orða listi (í lok haust- og vorannar).

3. bekkur

 • Lestrarskimum (LOGOS) (í mars/apríl).
 • Orðarún lesskilningur (í nóvember og mars).
 • Stafsetning 20 orða listi (í lok haust- og vorannar).

4. bekkur

 • Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði (í september).
 • Orðarún lesskilningur (í nóvember og mars).
 • Stafsetning 20 orða listi (í lok haust- og vorannar).
 • Lífsstílsmat hjá skólahjúkrunarfræðingi.

5. bekkur

 • Orðarún lesskilningur (í nóvember og mars).
 • Stafsetning 20 orða listi (í lok haust- og vorannar).

6. bekkur

 • Orðarún lesskilningur (í nóvember og mars).
 • Stafsetning 20 orða listi (í lok haust- og vorannar).
 • Lestrarskimum (LOGOS) (í janúar/febrúar).

7. bekkur

 • Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði (í september).
 • Orðarún lesskilningur (í nóvember og mars).
 • Stafsetning 20 orða listi (í lok haust- og vorannar)
 • Lífsstílsmat hjá skólahjúkrunarfræðingi.

8. bekkur

 • Orðarún lesskilningur (í nóvember og mars).
 • Greinandi lestrar- og ritmálspróf fyrir 14 ára GPR-14 (í mars/apríl).

9. bekkur

 • Könnun á líðan nemenda YSR/ASEBA listar (í október/nóvember).
 • Lífsstílsmat hjá skólahjúkrunarfræðingi.
 • Samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku.

10. bekkur

 • Engin sérstök skimun utan við tengslakönnun

 

Tengslakönnun framkvæmd í október og febrúar ár hvert í öðrum til og með tíunda bekk.

Lesfimi er framkvæmd þrisvar á skólaári í hverjum árgangi.