Nemendaverndarráð

Með gildistöku laga nr. 91 um grunnskóla frá 12. júní 2008 er kveðið á um að skólastjóri setji á laggirnar nemendaverndarráð sem sjái um málefni einstakra nemenda er lúta að sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og skólaheilsugæslu. Jafnframt skuli stuðla að samráði við félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags og barnaverndaryfirvöld vegna málefna nemenda eftir því sem þurfa þykir.

Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. (Reglugerð nr. 584, 17. gr. 2010). 
Nemendaverndarráð skipar skólastjóri, deildarstjórar, náms- og starfsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingur og fulltrúi frá skólaþjónustu. Nemendaverndarráð fundar á tveggja vikna fresti.

Reglugerð mennta- og menningarmálaráðherra frá 25. júní 2010, um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum, lýsir nánar starfsemi nemendaverndarráða grunnskóla.