Skólasýn

Borgarhólsskóli hefur að leiðarljósi

Að nemendur tileinki sér:

  • Víðsýni - Framsýni - Ábyrgð
  • Sjálfsvirðingu
  • Heiðarleika - Þekkingu - Félagsfærni
  • Jákvæðni

 

Markmið

  • Að nemendur rækti með sér samkennd og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra.
  • Að nemendur öðlist færni í tjáskiptum.
  • Að nemendur sýni frumkvæði í að rækta eðlislæga sköpunargáfu.
  • Að nemendur öðlist samfélagslega yfirsýn.
  • Að nemendur læri að móta eigin ímynd og styrkist í að bera ábyrgð á eigin lífi.
  • Að nemendur þroski með sér alþjóðavitund og skilning á umhverfisvernd.
  • Að nemendur þroski með sér virðingu fyrir náttúrunni.

 

Framkvæmd

  • Eineltisáætlun Olweusar (hópvinna-einstaklingsábyrgð-félagsleg ábyrgð)
  • Jákvæður agi - uppeldisstefna skólans
  • Námsefni (bækur-gagnabanki)
  • Salur (tjáning-leiklist-tónlist)
  • Foreldrasamstarf
  • Lífsleiknikennsla inn í bekk - Umræður um lífsgildi
  • Taka tillit til ólíkra þarfa nemenda
  • Viðhorfakannanir