Þrjú viðhorf og fjórar tegundir af hæfni

- Sjálfstraust (Viðhorf nemanda: "Ég get")
Til að þróa með sér sjálfstraust þurfa nemendur öruggt andrúmsloft þar sem þeir geta prófað sig áfram með nám og hegðun án þess að felldir séu harðir dómar um velgengni eða mistök, rétt eða rangt. Bekkjafundir geta búið til öruggt umhverfi þar sem nemendur geta mátað hegðun sína í umburðarlyndu andrúmslofti, uppgötvað hvernig hún snertir aðra og kannað möguleika á breytingum.

- Að tilheyra (Viðhorf nemanda: "Ég tilheyri og mín er þörf")
Til að öðlast tilfinningu fyrir mikilvægi í samfélaginu þurfa nemendur að upplifa að deila tilfinningum, hugsunum og hugmyndum með öðrum og að þær séu teknar alvarlega. Á bekkjafundum hafa allir tækifæri til að láta sínar skoðanir og tillögur í ljós. Nemendur læra að þeir geta lagt sitt af mörkum við að finna lausnir og geta fylgt völdum lausnum eftir á áhrifaríkan hátt.

- Áhrif (Viðhorf nemanda: "Ég hef áhrif á umhverfi mitt og líf")
Til að nemendur öðlist tilfinningu fyrir áhrifum og valdi yfir þeirra eigin lífi, þurfa þeir að upplifa umhverfi sem leggur áherslu á áreiðanleika og hvatningu. Bekkjarfundir búa til aðstæður þar sem nemendur geta upplifað að það sé í lagi að gera mistök og að hægt sé að læra af þeim. Á bekkjarfundum geta nemendur lært að það er í lagi að taka ábyrgð á mistökum sínum því að þeir verða ekki dæmdir en fá þess í stað aðstoð við að kanna möguleika til að læra af þeim. Þeir læra að hætta að kenna öðrum um (kennarinn gaf mér F) og fallast á eigin ábyrgð (ég fékk F af því að ég kláraði ekki verkefnið svo ég fengi hærri einkunn). Þeir læra einnig að þó þeir geti ekki stjórnað öllu sem gerist geta þeir stjórnað eigin viðbrögðum við því sem gerist.

- Innsæi / tilfinningagreind
Hæfni nemanda til að skilja tilfinningar og að geta notað þann skilning til að þróa sjálfsaga, sjálfsstjórn og að læra af reynslunni. Bekkjarfundir hjálpa nemendum að gera greinarmun á tilfinningum og athöfnun / afleiðingum athafna. Þeir læra að þær tilfinningar sem þeir upplifa (reiði) er annað en aðgerðir (lemja einhvern) og að tilfinningar eru alltaf eðlilegar og ásættanlegar þó að vissar aðgerðir séu það ekki. Þeir læra að nota "ég-boð" um tilfinningar sínar og að nota mismundandi leiðir til að tjá og fást við tilfinningarnar. Á bekkjarfundum virðast nemendur vera fúsari að hlusta hver á annan en á fullorðna. Þeir gefa hvor öðrum endurgjöf sem hjálpar þeim að þróa með sér sjálfsaga og sjálfsstórn og að læra af reynslunni.

- Samskiptahæfileikar
Hæfni nemenda til að vinna með öðrum með góðum samskiptum, skipulegri samvinnu, samningum, virkri þátttöku, hlustun og samhygð. Bekkjarfundir gefa frábært tækifæri fyrir nemendur til að þróa samskiptahæfni sína með samræðum og með því að deila skoðunum, reynslu og tilfinningum. Með því að hlusta og setja sig í spor annarra, vinna saman, semja um lausnir og hjálpast að við að leysa deilumál. Í stað þess að blanda sér í og leysa málin fyrir nemendur geta kennarar bent á að málin séu sett á dagskrá bekkjafunda svo þeir geti saman fundið lausnir sem allir græða á.

- Ábyrgð
Hæfni nemenda til að bregðast við takmörkunum og afleiðingum í daglegu lífi með ábyrgð, aðlögunarhæfni, sveigjanleika og heiðarleika. Bekkjarfundir gefa nemendum tækifæri til að greina atburði og reynslu, að kunna skil á afleiðingum og valkostum, og æfa sig á að velja ábyrga kosti. Þetta dregur úr vonbrigðum og óþoli, reiði og tilhneigingum til að sýna óæskilega hegðun.

- Dómgreind
Hæfni nemenda til að nýta reynslu sína og þekkingu til að meta aðstæður og aðgerðir með hliðsjón af réttu gildismati. Nemendur þróa með sér góða dómgreind þegar þeir hafa tækifæri og hvatningu til að æfa sig í að meta kosti og taka ákvarðanir í umhverfi sem leggur áherslu á viðleitnina til að gera betur. Þetta er prýðileg lýsing á því hvað gerist á áhrifaríkum bekkjarfundi. Of margir fullorðnir búast við að nemendur þrói með sér dómgreind án þess að þeir fái tækifæri til að æfa sig, gera mistök, læra og reyna aftur. Reglulegir bekkjarfundir gefa nemendum góðan tíma til þess.