Að kanna hagi ungs fólks

Nemendur fimmta til og með tíunda bekk tóku í dag þátt í rannsókn á vegum Rannsóknar og greiningar – Ungt fólk 2021. Rannsóknirnar Ungt fólk eru þýðisrannsóknir en í því felst að þær eru ekki byggðar á hefðbundnum úrtökum heldur er reynt að ná til sem flestra í úrtaksrammanum innan þýðisins. Niðurstöður þessara kannana eru því mjög áreiðanlegar, hvort sem litið er til tiltekinna landssvæða eða mismunandi hópa.

Mælitæki kannananna eru ítarlegir spurningalistar sem hafa verið þróaðir ár frá ári, fyrst af starfsfólki Rannsóknastofnunar uppeldis- og menntamála, í samstarfi við menntamálaráðuneytið, en frá 1999 af Rannsóknum & greiningu. Spurningarnar eru mótaðar af fagfólki í félagsvísindum þar sem farið er eftir ströngum kröfum um að þær leiði til öruggra niðurstaðna, að áreiðanleiki og réttmæti sé ávallt í fyrirrúmi. Spurningalistinn inniheldur á bilinu 80-90 spurningar. Fáeinum aukaspurningum hefur svo í gegnum árin verið bætt við kjarnaspurningar eftir því hvaða mál eru efst á baugi hverju sinni.

Framkvæmd kannananna er þannig háttað að spurningalistar eru sendir til skóla landsins þar sem kennarar sjá um að leggja þá fyrir samkvæmt ákveðnum fyrirframgefnum fyrirmælum. Nafnleyndar þátttakenda er gætt með því að ítreka það fyrir nemendum að hvorki beri að rita nafn né kennitölu á svarblöðin svo útilokað sé að rekja svörin til þeirra. Einnig eru nemendur vinsamlegast beðnir um að svara öllum spurningunum eftir bestu samvisku og að biðja um hjálp ef þörf er á. Í niðurstöðuskýrslum er tíðni í prósentum sett fram í myndum og töflum með hlutföllum og samanburði milli ýmissa þátta.

HÉR má finna mælaborð með upplýsingum og lykiltölum síðastliðinn áratug úr frá mismunandi þáttum.

HÉR má finna niðurstöður rannsóknarinnar fyrir 8., 9. og 10. bekk síðan 2018.

Hér að neðan má sjá sýnisspurningu úr rannsókn dagsins.


Athugasemdir