Mæður í meirihluta

Hér má sjá mætingu í samtal heimilis og skóla nú á haustönn
Hér má sjá mætingu í samtal heimilis og skóla nú á haustönn

Samtal heimilis og skóla er mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Þar hittast foreldrar, nemandi og kennari og ræða stöðu nemandans. Undanfarin ár höfum við skráð kyn foreldra og aðstandenda í samtali heimilis og skóla. Konur mæta einar í viðtal í 43% tilfella, saman mæta foreldrar í 45% tilfella og í 12% viðtala mæta feður einir.

Það er ljóst að mæður mæta í meirihluta viðtala eða 88% tilfella. Feðrum sem mæta einir í viðtal fjölgar lítillega.

Sjá má á mynd niðurstöður samtala heimilis og skóla.

Það breytir því ekki að konur mæta í um níu af hverju tíu samtölum heimilis og skóla þar sem fer fram stöðumat á hverju barni. Segir m.a. í Aðalnámská grunnskóla: „Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna sinna“.

Eins og fram kemur í grunnskólalögum bera foreldrar ábyrgð á uppeldi barna sinna. Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna og eiga að stuðla að því að þau stundi nám sitt. Foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna í samvinnu við þau og kennara þeirra og eiga að greina skólanum frá þeim atriðum sem kunna að hafa áhrif á námsframvindu, ástundun og hegðun. Foreldrar skulu hafa samráð við skólann um skólagöngu barna sinna, fylgjast með og styðja við skólagöngu þeirra og námsframvindu og stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum.


Athugasemdir