Að kanna hagi ungs fólks

Dæmi um niðurstöðu. Áhugaverð þróun varðandi vímuefnanotkun ungs fólks.
Dæmi um niðurstöðu. Áhugaverð þróun varðandi vímuefnanotkun ungs fólks.

Nemendur áttunda, níunda og tíunda bekkjar þreyta þessa dagana könnun um eigin hagi. En síðan árið 1992 hafa hagir ungs fólks verið rannsakaðir. Sérstaklega notkun vímuefna. Á tíunda áratug síðustu aldar var vímuefnaneysla ungmenna vaxandi vandamál í íslensku samfélagi. Forvarnaraðferðir sem beitt hafði verið og miðuðu að því að kenna ungmennum um skaðsemi vímuefnaneyslu, virtust ekki virka sem skyldi.

Árið 1997 tók hópur félagsvísindafólks, stefnumótunaraðila og fólks sem starfaði með börnum og ungmennum á vettvangi og leitaðist við að setja fram stefnu og starf, byggt á rannsóknum, sem gæti snúið þróuninni við. Markmiðið með því samstarfi var að kortleggja þá félagslegu þætti sem hefðu áhrif á vímuefnanotkun ungmenna og hanna aðgerðir sem hægt væri að beita í forvarnarstarfi. Útkoman var forvarnarlíkan, Íslenska módelið, sem byggir á samstarfi fjölmargra hluteigandi aðila, t.a.m. foreldra, kennara, félagsmiðstöðva, íþróttafélaga og fleiri aðila í nærumhverfi barna og ungmenna. Módelið gengur út frá því að unnið sé með hvern landshluta, sveitarfélag, hverfi eða jafnvel skóla.

Rannsóknamiðstöðin Rannsóknir og greining heldur utan um verkefnið og framkvæmdin í hverjum og einum skóla. Spurningalistar eru nú lagðir fyrir nemendur áttunda, níunda og tíunda bekkjar.

Niðurstöður rannsókna má lesa mörg ár aftur í tímann þar sem kennir ýmissra grasa í lífi barna og unglinga á borð við andlega og líkamlega heilsu og líðan, fjölskylduaðstæður, frístundaiðkun, áfengis- og vímuefnaneyslu, árangur í námi, líkamsrækt og þátttöku í íþróttastarfi, trúarskoðanir, mataræði og sjálfsvíg.

Niðurstöður rannsóknanna hafa verið birtar í tugum ritrýndra vísindagreina skrifuðum af vísindamönnum víða að úr heiminum. Eins hafa þær verið nýttar með staðbundnum hætti, innan sveitarfélaga, hverfa og skóla til að auka skilning á högum ungs fólks og bæta aðstæður þeirra, heilsu og líðan.

Dæmi um spurningar;

Klukkan hvað ferðu venjulega að sofa um helgar?

Hversu oft hefur þú notað raf-sígarettu?

Hve oft hefur þú orðið drukkin(n)?

Hve oft (ef nokkru sinnum) hefur þú notað eftirtalin efni (svo kemur listi með valmöguleikum.

Hver heldurðu að viðbrögð foreldra þinna yrðu ef þú gerðir eftirfarandi? (Svo kemur listi með valmöguleikum).


Athugasemdir