Margbreytilegt fjölskyldumynstur

Nemendur annars og þriðja bekkjar unnu skemmtilegt verkefni í tengslum við fjölskylduna. Þeir fjölluðu um margbreytileika fjölskyldna, breytt fjölskyldumynstur, ólík störf bæði utan heimilis og innan. Stuðst var við bókina Halló heimur sem er kjarnaefni í samfélags- og náttúrugreinum fyrir yngsta stig grunnskóla.

Sömuleiðis skoðuðu þeir réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og eigin forréttindi enda þau börn sem hafa það hvað best á Jörðinni. Verkefnið var unnið í samstarfi við myndmennt og úr urðu allskonar falleg verkefni.

Í aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar segir meðal annars að nemandi; geti áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna, sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum og áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir mismunandi lífsviðhorfum og lífsháttum.


Athugasemdir